Tubantia: Borne krijgt een hospice

Frans Bouwers, voorzitter bestuur hospice: ‘Wie in de laatste levensfase zit, wil graag in het dorp blijven’

BORNE – In Borne bestaat behoefte aan een eigen hospices, in of bij het centrum. Volgend jaar moet het openen. ‘We knippen het lintje pas door als het helemaal goed is’.

Alleen de laatste maanden al hoorde hij een paar keer: ‘Dokter, kan ik naar een hospice?’ En sinds Frans Bouwers tien jaar geleden in Borne als huisarts begon, kwam dit onderwerp vaker ter sprake.

Liever in eigen dorp blijven
„Nu verwijs ik patiënten door naar Hengelo of Almelo. Maar veel liever zouden die mensen hun laatste levensfase doorbrengen in Borne. Dat is voor mij de grootste drive om mij in te zetten voor een eigen hospice in het dorp.”

Het hospice is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Borne, maar staat open voor iedereen Frans Bouwers, voorzitter bestuur hospice

Team werkt aan plannen
Bouwers beijvert zich al enige tijd voor de komst van een huis voor terminale zorg in Borne. Hij is voorzitter van het bestuur dat dit mogelijk moet maken. „Wij werken er met zo’n twaalf mensen aan, iedereen brengt zijn of haar eigen expertise mee. De een weet veel van internet, de ander van fondsenwerving of juridische zaken. Zo proberen wij samen het hospice van de grond te krijgen.”

„Het hospice is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Borne, maar in principe staan wij open voor iedereen. Net zoals hospices elders dat ook doen”, zegt Bouwers.

Al veel werk verzet
Inmiddels is al veel voorbereidend werk verzet. De teamleden hebben hun licht opgestoken in hospices elders in de regio, zoals in Hengelo en Raalte. „We kregen er veel nuttige tips en informatie. Daardoor weten we in grote lijnen al wat er moet gebeuren. Er is een website gebouwd (hospiceborne.nl), er zijn contacten met de overkoepelende landelijke vereniging van hospices gelegd, en de eerste subsidies zijn aangevraagd.”

Drie of vier bedden voldoende
In een hospice brengt een terminaal ziek iemand de laatste periode van het leven door in een intieme, huiselijke sfeer waar dag en nacht zorg aanwezig is. Doorgaans duurt dit maximaal drie maanden. Volgens Frans Bouwers zijn voor Borne drie of vier bedden voldoende. „Daar is een groot zorgteam voor nodig, bestaande uit professionals van onder meer de thuiszorg, en een groep van veertig tot vijftig vrijwilligers die vooral overdag aanwezig zijn. Hopelijk kunnen we al dit najaar beginnen met het werven en opleiden van die mensen.”

Op zoek naar een geschikt pand
Naar een geschikt onderkomen wordt nog gezocht. Alle opties staan open: nieuwbouw, aankoop van een bestaand pand of huur. „Bij koop heb je het al gauw over tonnen, huur is zeker in de aanloopfase aanmerkelijk goedkoper. De locatie staat voor ons wel vast, die moet in of nabij de kern van Borne zijn. Goed bereikbaar voor familie, vrienden en medewerkers. Bovendien kunnen mensen vanuit het hospice dan ook nog even met de rolstoel het dorp in.” Bouwers laat weten dat het bestuur open staat voor tips. „Mocht iemand een geschikte plek weten of hebben, dan horen wij dat graag.”

Er is veel geld nodig, maar ook spullen als gordijnen of vloerbedek­king zijn welkom Frans Bouwers, voorzitter bestuur hospice

Alles eerst zelf betalen
Voor het opzetten en draaiende houden van een hospice is zeker in het begin veel geld nodig. Vergoedingen vanuit de zorgverzekering worden doorgaans pas na een jaar uitbetaald. „In het eerste jaar moeten wij dus alles zelf bekostigen.” Het bestuur rekent dan ook op steun vanuit de hele Bornse bevolking. Een eerste bijdrage komt uit de verkoop van bijna tweeduizend aspergekistjes, een actie van de plaatselijk Lionsclub. Er volgen meer acties om geld binnen te halen. Ook giften in natura, zoals gordijnen of vloerbedekking voor het hospice, zijn welkom.
Planning is volgend jaar openen
„De prioriteit ligt nu bij het vinden van een onderkomen en het rondkrijgen van de financiering”, zegt Bouwers. „Ik verwacht dat wij volgend jaar kunnen openen. Maar snelheid is niet het belangrijkste. Op het moment dat wij het lintje doorknippen moet daar vooral een goede hospice staan.”
Frans Bouwers, werkzaam als huisarts in De Poort van Borne, hoort al jaren dat er behoefte is aan een eigen hospice in het dorp. © Reinier van Willigen