Jan Homan 2 augustus jongstleden overleden

Op 2 augustus jongstleden is Jan Homan overleden. Eén van zijn laatste wensen was dat bij zijn afscheid in plaats van bloemen een gift voor het op te richten hospice Borne gegeven kon worden.

Jan was erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen hiervan.

Er is in de dagen rondom zijn afscheid door vele mensen ruim gegeven in het hart van het hospice.

Wij zijn Jan en zijn familie zeer dankbaar voor dit mooie initiatief en voor het prachtige bedrag wat zijn familie ons overhandigd heeft.