Zorg Hospice Borne

Low-care zorg met aandacht en liefde

Aanmelden

Uw aanvraag voor opname kunt u zelf doen, maar ook uw familie, een thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige vanuit het ziekenhuis, of uw behandelend arts. Na overleg met de betrokkenen en uw huisarts bepaalt onze coördinator of plaatsing mogelijk is. Daarna volgt een kennismakingsgesprek.

Wilt u meer weten? U kunt ons bellen op 074-2051333 of mailen naar coordinator@hospiceborne.nl

U kunt op afspraak altijd een kijkje nemen in het Hospice. Wilt u de sfeer proeven in het hospice, omdat u of een van uw naasten ongeneeslijk ziek is. Kom gerust langs. De vrijwilligers zitten klaar voor u met een kop koffie en kunnen u rondleiden en informeren.

Onze zorg

Als u net te horen hebt gekregen dat u niet meer lang te leven hebt, heeft dat veel impact. Misschien wilt u sterven in uw eigen (t)huis. Lang niet iedereen is dat gegeven door welke oorzaak dan ook. Of u wilt juist niet thuis sterven. Daarom is Hospice Borne er.

Wij staan voor bijzondere zorg en zijn erop gericht u een warm, behaaglijk en goed gevoel te geven in uw laatste levensfase. Onze vrijwilligers en het zorg verlenend personeel van Carint Reggeland zetten zich hier 100% voor in. Zij doen er alles aan, u een thuisgevoel te geven. Dit vormt voor ons de basis. Uw zorg is onze prioriteit.

Hospice Borne is een ‘low-care hospice’. Dit betekent dat wij als ‘Bijna Thuis Huis’ de (mantel)zorg overnemen van uw naasten en er alles aan doen u een prettig en comfortabel verblijf te bieden. De zorg die er wordt geboden wordt afgestemd op uw wens, persoonlijke voorkeur en behoefte. Desgewenst kunnen uw naasten blijven eten en/of blijven slapen. Kinderen zijn uiteraard ook welkom.

Hospice Borne

Bijna Thuis Huis

De kernwaarden van Hospice Borne:

Onze zorg

Low-care zorg met aandacht en liefde

Betrokken vrijwilligers

‘Er zijn’ voor onze gasten en hun naasten: zorgzaam & gastvrij

Kleinschalig en huiselijk

Warme en persoonlijke sfeer, bijna zoals thuis

Medische en verplegende zorg.

Hospice Borne verleent ‘low-care’ zorg. Wij nemen de taak over van zorgende familieleden en vrienden en/of andere naasten.

De medische zorg is in handen van uw (eigen) huisarts en er zijn 24 uur zorgprofessionals van Carint Reggeland beschikbaar of bereikbaar. Deze zorgprofessionals zijn via de gecontracteerde thuiszorgorganisatie bij ons aan het werk. Overdag zijn de zorgprofessionals op vaste momenten aanwezig en daarnaast oproepbaar. ’s Nachts is er een vast zorgteam aanwezig. Bij Hospice Borne bent u ervan verzekerd dat verpleegtechnische zorg wordt uitgevoerd door kundige mensen die in bezit zijn van juiste diploma’s en certificaten.