Nieuw bestuur ziet mogelijkheden

Opstart Hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven ingeblazen. Vorig jaar bleek al dat er zeker animo en behoefte is voor deze vorm van terminale zorg. Helaas kwam het hospice toen door omstandigheden niet van de grond.

Het aanboren van financiële middelen en het maken van een goed onderbouwd ondernemings- en zorgplan is in volle gang, aan een website wordt momenteel gebouwd. Ook wordt er gekeken naar een passende locatie en de gewenste personele invulling.

De start zal vanwege de huidige corona-situatie nog wel even op zich laten wachten. Maar dit geeft het nieuwe bestuur en de werkgroepen de tijd om alles goed en zorgvuldig uit te werken. “Doordat we nu de tijd hebben om zaken grondig uit te zoeken en op de rails te zetten, lijkt de komst van een hospice in Borne dichterbij dan ooit”, aldus voorzitter Frans Bouwers. “Wij zullen de inwoners van de gemeente Borne op de hoogte houden van de ontwikkelingen.”

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright. Gepubliceerd op 18-02-2021 door BorneBoeit.