Over ons

Bestuur en werkgroepen

De realisatie van Hospice Borne vormt de drijfkracht voor de werkgroep Hospice Borne zich hiervoor in te zetten. Hospice Borne bestaat bestuurlijk uit een drietal bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) met daaronder een viertal opererende werkgroepen. Deze zogenoemde ‘subgroepen’ zijn: zorg, financieel, locatie en communicatie en bestaan uit vrijwilligers. Het bestuur en de werkgroep werkt nauw met elkaar samen en komt regelmatig bijeen voor overleg over o.a. voortgang, communicatie, inrichting van zorg en budget.

Op deze webpagina leest u, hieronder, wat per bestuurslid de motivatie is zijn of haar steen bij te dragen aan de realisatie van Hospice Borne. Ook treft u de  namen van de overige leden van de werkgroep Hospice Borne, per subgroep.

Bestuur

Voorzitter: Frans Bouwers

“Sinds juni 2011 ben ik huisarts in Borne. Als huisarts begeleid ik regelmatig patiënten in de laatste fase van hun leven. Vaak lukt dit samen met familie, mantelzorgers en de thuiszorg heel goed. Soms echter komt het voor dat de situatie zo is dat het thuis niet meer gaat. Dat is voor mij dé drijfveer om als huisarts onderdeel te zijn van het team om een hospice in Borne te realiseren; juist voor die situaties dat het thuis niet meer gaat.”

Penningmeester: Annemarie Evers

“Mijn persoonlijke betrokkenheid bij families in de laatste levensfase van hun naasten en mijn ervaring als vrijwilligster in de terminale thuiszorg vormen voor mij de drijfveer om mij in te zetten en mee  helpen aan de realisatie van het Hospice Borne. Met veel plezier vervul ik  ook  de rol van penningmeester en het is heel bijzonder om in en met  een zeer enthousiaste werkgroep dit te mogen doen.”

Secretaris: Marjan Boxem

“‘Sinds 1988 woon ik in Borne. Een fijn dorp met veel voorzieningen. Tot nu toe ontbrak er echter een hospice, waardoor mensen niet in hun eigen woonplaats konden sterven als dat in de thuissituatie niet mogelijk was. Gelukkig is een enthousiaste groep nu bezig met de realisatie van een hospice in Borne.
Er wordt een uitnodigende plek gecreëerd waar gasten in hun laatste levensfase een liefdevolle opvang vinden met betrokken en kundige mensen om zich heen. Ook ik zet mij daar nu en de komende jaren graag voor in!”

Bestuurslid: Henk Bijleveld

“Het hospice is naar mijn mening een heel belangrijke voorziening die in Borne tot dusver node gemist wordt.
Graag wil ik er aan bijdragen dat het hospice er daadwerkelijk komt en daarna voor velen van grote betekenis kan zijn.”

Werkgroepen

Werkgroep Zorg
Frans Bouwers
Hans Hobert
Irene Nijland
Astrid Rouweler
Iris Slamp

Werkgroep Financieel
Annemarie Evers
Wim Menheere
Paul Veldhuis
Richard IJzereef

Werkgroep Locatie
Frans Bouwers
Annemarie Evers
Marten ter Haar
Paul Veldhuis

Werkgroep Communicatie
Odyl Zwienenberg
Richard IJzereef
Annemarie Evers