Raad van Advies

De realisatie van Hospice Borne vormt de drijfkracht voor de werkgroep Hospice Borne zich hiervoor in te zetten. Naast het bestuur en de werkgroepen is er een Raad van Advies, die onafhankelijk opereert en – gevraagd en ongevraagd – het bestuur en de werkgroepen van Hospice Borne adviseert.

Als Stichting Hospice Borne zijn wij zeer verheugd met het drietal bekende Bornernaren, die ons willen ondersteunen bij de totstandkoming van het hospice.

Anne-Marie Wijnands

“Ik ben dan weliswaar niet van geboorte Bornse, maar wel sinds 1989 samen met mijn man woonachtig in dit mooie veelzijdige dorp en ik draag het een warm hart toe. Toen mij de vraag gesteld werd of ik een bijdrage wilde leveren voor de volgende fase van de realisatie van een Hospice in Borne, kon ik daar meteen ja op antwoorden.
Mijn achtergrond is 6 jaar bij de overheid en daarna ruim 30 jaar in de financiële wereld en vanuit die functies heb ik regelmatig andere bestuurlijke functies op me genomen.
Inmiddels heb ik ruimte in mijn agenda om met enthousiasme deze nieuwe rol binnen het Raad van Advies op te pakken en hoop ik met mijn kennis, ervaring en netwerk een steentje bij te kunnen dragen.”

Harrie Besselink

“Toen mij gevraagd werd om mijn steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van het Hospice Borne was mijn antwoord volmondig JA. Deel uit te mogen maken van een ploeg vrijwilligers waar het enthousiasme vanaf spat gaf mij gelijk veel positieve energie.
Mijn hele werkzame leven heeft in het teken gestaan van het dienstbaar zijn naar de medemens. Als senior is daar overigens geen verandering in gekomen. Behulpzaam zijn bij het creëren van een veilige plek, waar terminale patiënten hun laatste levensfase in alle rust, in een persoonlijke sfeer en in een warme omgeving kunnen doorbrengen, geeft enorm veel voldoening. De Bornse gemeenschap verdient een dergelijke voorziening, een voorziening waar ik mij graag volop voor wil inzetten.”

Herman Ellenbroek

“Het is al weer enkele jaren geleden dat een goede vriend van mij is overleden in het Hospice in Hengelo. Als gevolg van zijn persoonlijke omstandigheden en de ernst van zijn ziekte was het hospice voor hem de meest geschikte plek tijdens deze verdrietige periode. Voor mij was het een plek waar ik hem regelmatig onder huiselijke omstandigheden kon bezoeken. Als thuis, om welke reden dan ook, niet de geschikte plek is om je laatste dagen van je leven door te brengen, dan is een hospice een heel mooi alternatief. En daar ga ik voor!”