Locatie

Warme en persoonlijke sfeer, bijna zoals thuis

Hosbekkeweg 3

Je thuis voelen in een huis waar je liever niet had willen wonen…

Hospice Borne is in de opbouwende fase. Sinds 1 mei jl. hebben we een locatie gevonden aan de Hosbekkeweg 3. De ingang bevindt zich linksachter het Racket en Fit Center.

De locatie die wij gevonden hebben voldoet aan de primaire kernwaarden zoals deze voor het Hospice Borne, door het bestuur en de werkgroepen, eerder zijn vastgesteld. De komende tijd zal het pand geschikt worden gemaakt voor ontvangst van de gasten.

De voorbereidingen rondom de zorgverlening zijn tevens in volle gang. Zo worden er gesprekken gevoerd met mensen die zich als vrijwilliger aangemeld hebben en zullen er in het najaar cursussen zijn om voldoende bagage mee te geven dat nodig is voor het vrijwilligerswerk. Het bestuur van Hospice Borne streeft ernaar dit jaar de deuren van het hospice te openen.

De kernwaarden van Hospice Borne

Onze zorg

Low-care zorg met aandacht en liefde

Betrokken vrijwilligers

‘Er zijn’ voor onze gasten en hun naasten: zorgzaam & gastvrij

Kleinschalig en huiselijk

Warme en persoonlijke sfeer, bijna zoals thuis