ANBI

Anbi status Stichting Hospice Borne

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunnen wij als Stichting Hospice Borne gebruikmaken van bepaalde voordelen. Hiertoe zijn wij verplicht om onderstaande informatie te benoemen.

Naam van de stichting
Stichting Hospice Borne
Hedeveldsdwarsweg 12 – 7626 NG Hertme
Email adres: info@hospiceborne.nl

RSIN/fiscaal nummer
Beschikkingsnummer 8607 62 993

KVK nummer
76706443

Doelstelling
Mensen uit Borne en omstreken in de laatste levensfase alle ruimte, persoonlijke en medische zorg, warmte en ondersteuning te geven door middel van het realiseren en in stand houden van een verblijfsmogelijkheid binnen de eigen woonomgeving, in de vorm van een low care hospice, ook wel Bijna Thuis Huis genoemd.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Stichting Hospice Borne is hier in te zien.

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders
Voor de samenstelling en bestuursleden wordt verwezen naar Stichting Hospice Borne

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2021 heeft de stichting o.a. de navolgende activiteiten ontplooid:

  • Vaststellen van werkgroepen “Zorg”, “Financieel”, “Locatie” en “Communicatie”, elk geleid door een bestuurslid en een aantal vrijwilligers met relevante expertise
  • Inventariseren mogelijkheden en vaststellen gewenste vorm van het hospice
  • Bezoeken van hospices in de wijde omtrek, t.b.v. ervaringsuitwisseling en organisatie opzet
  • Openen van een bankrekening
  • Implementeren van diverse steunmogelijkheden om mensen te bewegen te schenken of doneren en/of geld te lenen aan het hospice, te vinden op de steun-pagina van deze website
  • Opzetten van deze website www.hospiceborne.nl en het sociaal media kanaal op Facebook
  • Zichtbaar aanwezig zijn op o.a. koopzondagen om bekendheid te geven aan het hospice en de mogelijkheid tot doneren
  • Aantrekken van vrijwilligers die het hospice in de toekomst na de opstart willen ondersteunen
  • Aanschrijven van subsidiegevers en vinden van financiële bronnen
  • Zoeken naar mogelijke locaties voor het hospice

Het complete verslag van uitgeoefende activiteiten over 2022 is hier in te zien.
Het complete verslag van uitgeoefende activiteiten over 2021 is hier in te zien.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2022 is hier te downloaden.
De financiële verantwoording over 2021 is hier te downloaden.

Standaardformulier Publicatieplicht
Het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI is hier in te zien.

ANBI logo