Contact

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u meer over Hospice Borne te weten komen?

Neem gerust contact op. Laat uw vraag of opmerking achter via onderstaand formulier, dan nemen wij contact met u op. Wij staan u graag te woord.

Contactgegevens

Stichting Hospice Borne
Hosbekkeweg 3
7621 AC  Borne

KvK 76706443
Bank NL69 RABO 0365 5416 64
E-mail info@hospiceborne.nl

Colofon

Websitebouwer: Bram Samuels
Foto’s: Nicky Wagenvoort Photography

© Copyright 2023 – Stichting Hospice Borne
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hospice Borne.